18 września 2023 10 minut czytania Gabriela Milewska

Czego nie można reklamować w Google i na Facebooku?

Reklama, będąca narzędziem komunikacji masowej, nie tylko informuje o produktach czy usługach, ale również kształtuje kulturę, wpływa na trendy oraz definiuje nasze postrzeganie piękna, sukcesu czy szczęścia. Ale z tą mocą przychodzi też odpowiedzialność. Jaką rolę powinna odgrywać etyka w branży reklamowej? Jakie są granice, których przekroczenie staje się nie tylko nieetyczne, ale i niezgodne z prawem? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, zgłębiając temat ograniczeń w reklamie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są zasady reklamowania na Facebooku
 • Jakie treści i praktyki są zabronione w reklamach Google Ads
 • Jakich produktów i usług nie można reklamować
 • Jakie są prawne ograniczenia w reklamie

Spis treści

 1. Prawne ograniczenia w reklamie
 2. Produkty zabronione do reklamy
 3. Czego nie można reklamować w Google Ads?
 4. Zasady reklamowania na Facebooku - czego nie można promować?
  1. Produkty i usługi zabronione w reklamie
  2. Ograniczone możliwości targetowania reklam na Facebooku
 5. Podsumowanie
 6. Źródła

Prawne ograniczenia w reklamie

Reklama jest nie tylko narzędziem marketingowym, ale także formą komunikacji, która podlega odpowiednim przepisom prawnym. W Polsce mamy do czynienia z całym szeregiem aktów prawnych, które precyzyjnie definiują, co jest dopuszczalne w świecie reklamy, a co już nie. Jednym z najważniejszych dokumentów, który reguluje tę kwestię, jest Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jej głównym celem jest zapobieganie praktykom, które wprowadzają konsumenta w błąd lub są nieuczciwe wobec innych przedsiębiorców.

Naruszenie tej ustawy nie tylko prowadzi do sankcji prawnych, ale może także znacząco wpłynąć na wizerunek firmy. Przykładowo, reklama sugerująca, że dany produkt ma pewne właściwości zdrowotne, mimo że w rzeczywistości ich nie posiada, jest uważana za wprowadzanie w błąd. Taka reklama może być nie tylko zakazana, ale firma może zostać zobowiązana do zapłaty kary.

Dodatkowo, w Polsce istnieją instytucje takie jak UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), które czuwają nad przestrzeganiem tych przepisów, chroniąc konsumentów przed nieuczciwymi praktykami oraz dbając o zdrową konkurencję na rynku.

Oczywiście Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to tylko jeden z wielu aktów prawnych dotyczących reklamy. Istnieją także specyficzne regulacje dla różnych branż – np. reklama leków, alkoholu czy produktów dla dzieci – które określają szczególne zasady postępowania. Te regulacje poruszymy w dalszej części artykułu.

Produkty zabronione do reklamy

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, pewne produkty podlegają rygorystycznym regulacjom reklamowym ze względu na ich potencjalny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo lub dobro społeczne.

 • Leki na receptę stanowią jeden z najbardziej restrykcyjnie regulowanych sektorów. W obawie przed promowaniem nadużywania leków i wprowadzaniem konsumentów w błąd co do ich rzeczywistych korzyści i potencjalnych skutków ubocznych, reklama leków na receptę jest ograniczona głównie do specjalistycznych mediów medycznych, docierających do profesjonalistów zdrowia. W mediach masowych nie spotkamy reklam leków na receptę, ponieważ taka forma promocji jest zakazana.
 • Wyroby tytoniowe i e-papierosy to kolejna kategoria produktów, dla których obowiązują surowe przepisy reklamowe. W świetle badań naukowych potwierdzających szkodliwość tytoniu dla zdrowia, reklama tego typu produktów została mocno ograniczona. Zakaz obejmuje nie tylko tradycyjne media, ale również sponsorowanie wydarzeń czy umieszczanie logo firm tytoniowych na produktach. Przykładowo, reklamy takie jak banery Marlboro na wyścigu Formuły F1 to już przeszłość.

Podobne restrykcje dotyczą alkoholu. Chociaż w Polsce dopuszczalna jest reklama piwa, to istnieją surowe przepisy dotyczące treści takich reklam. Nie mogą one promować nadużywania alkoholu, przedstawiać go jako źródło sukcesu życiowego ani kierować do młodzieży. Ponadto muszą zawierać odpowiednie ostrzeżenia dotyczące spożywania alkoholu. Reklama innych środków alkoholowych, takich jak wino czy wódka, jest bezwzględnie zabroniona.

Poniżej przedstawiamy poprawną reklamę piwa, która zawiera zarówno wszystkie potrzebne oznaczenia (w lewym dolnym rogu), jak i jest zgodna z zasadami – nie promuje nadużywania alkoholu ani nie przedstawia go jako źródło sukcesu.

 • Reklama hazardu i gier losowych również podlega surowym regulacjom. W związku z potencjalnym ryzykiem uzależnienia i negatywnymi skutkami społecznymi związanymi z hazardem, reklama tego typu działalności jest mocno regulowana, a w wielu przypadkach – zakazana.

Czego nie można reklamować w Google Ads?

W systemie Google Ads również można znaleźć wytyczne dotyczące publikowanych reklam. Planując kampanię, kluczowe jest zapoznanie się z zasadami, które Google stawia przed reklamodawcami, aby uniknąć późniejszych zgrzytów. Poniżej przedstawiamy cztery kluczowe obszary, na które warto zwrócić uwagę, zanim zainwestujesz w reklamę w Google.

 • Niedozwolone treści

Google Ads ma jasno określone wytyczne dotyczące typów treści, które są niedozwolone w ich sieci reklamowej. Dotyczy to m.in. produktów i usług związanych z narkotykami, tytoniem, wyrobami tytoniowymi oraz niebezpiecznymi produktami czy usługami. Firmy nie mogą także szerzyć treści, które promują nienawiść, przemoc czy dyskryminację w oparciu o rasę, płeć, religię czy narodowość. Zakaz dotyczy również treści promujących fałszywe informacje czy dezinformację. Bardziej szczegółowy opis niedozwolonych treści można znaleźć tutaj.

 • Niedozwolone praktyki

Nie jest dozwolone stosowanie praktyk, które są oszukańcze lub wprowadzające w błąd. Google dba o to, aby reklamy były przejrzyste i nie oszukiwały konsumentów. Przykłady takich praktyk to np. „phishing”, czyli próby wyłudzenia informacji osobistych od użytkowników, jak również nieuczciwe praktyki reklamowe czy produkty, które są przeznaczone do oszustwa. Oznacza to zakaz promowania treści ze złośliwym oprogramowaniem, używanie technik „maskowania”, które ukrywają prawdziwe miejsce docelowe, czy też tworzenie stron zawierających tylko reklamy.

Dodatkowo, Google nie pochwala miejsc, których celem jest jedynie przekierowanie użytkowników na inne strony czy też wykorzystywanie reklamy tylko w celu zdobycia polubień w mediach społecznościowych.

Równie ważne jest przestrzeganie zasad dotyczących prywatności i danych użytkowników. Google pragnie, aby użytkownicy czuli się pewnie, wiedząc, że ich dane są chronione i traktowane z należytą ostrożnością. Oznacza to zakaz zbierania i wykorzystywania informacji w niejasny sposób, bez odpowiednich komunikatów. Szczególnie wrażliwe są dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy dane ubezpieczenia zdrowotnego. Wykorzystywanie tych danych w sposób nieodpowiedni, np. zbieranie informacji z karty kredytowej za pomocą niezabezpieczonego serwera, jest surowo zakazane. Google starając się chronić dane użytkowników, nie dopuszcza również możliwości remarketingu w przypadku produktów i usług z branży medycznej. Dane dotyczące zdrowia są wrażliwe, dlatego firma nie zezwala na wykorzystywanie takich informacji.

 • Treści i funkcje podlegające ograniczeniom

Restrykcje dotyczą reklamowania produktów takich jak alkohol, leki na receptę czy gry hazardowe. Niektórych treści związanych z opieką zdrowotną czy hazardem nie można w ogóle reklamować, za to inne mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca ma certyfikat Google i kieruje swoje treści reklamowe na zatwierdzone kraje. W związku z tym reklamodawcy muszą dostosować poszczególne kampanie do lokalnych przepisów prawnych i spełniać określone wymagania, aby ich reklamy były akceptowane przez Google.

Ograniczeniom podlega również reklama produktów i usług finansowych, do których zaliczają się świadczenia związane z inwestowaniem, kryptowalutami lub doradztwem finansowym. Tworząc reklamy związane z finansami należy szczególnie zwrócić uwagę na przepisy krajowe bądź lokalne właściwe dla danego regionu.

W wyjątkowych przypadkach ograniczone mogą zostać również reklamy firmy, która przestrzega wszystkich zasad, natomiast promuje produkty bądź usługi, które Google uzna za podatne na nadużycia. Jeśli system stwierdzi, że dana działalność niesie ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników, może ograniczyć jej promowanie.

 • Wymagania redakcyjne i techniczne

Google dba o jakość treści prezentowanych w ramach swojej sieci reklamowej, dlatego istnieją określone wymagania redakcyjne i techniczne, które muszą być spełnione. Dotyczy to zarówno formatu reklam, jak i jakości stron internetowych czy aplikacji, do których kierują. Reklamy muszą być czytelne, zawierać prawidłową gramatykę i interpunkcję oraz nie mogą wprowadzać w błąd poprzez używanie nieuczciwych technik, takich jak nadmierna liczba słów kluczowych czy mylące przekierowania URL.

Prowadzenie kampanii w Google Ads może wymagać nie tylko kreatywności czy szerokiej wiedzy eksperckiej, ale również znajomości zasad i restrykcji narzucanych Google oraz norm prawnych obowiązujących w danym kraju. Warto się z nimi zapoznać przez rozpoczęciem kampanii, by uniknąć potencjalnych problemów.

Zasady reklamowania na Facebooku – czego nie można promować?

Korzystając z platformy Meta (dawniej znanej jako Facebook) w celach reklamowych, kluczowe jest zrozumienie ograniczeń i wymogów, które firma Meta nakłada na reklamodawców. Wprowadzenie tych zasad ma na celu ochronę użytkowników i zapewnienie, że reklamy są odpowiednie oraz nie wprowadzają w błąd.

Produkty i usługi zabronione w reklamie

Przede wszystkim, Meta zakazuje reklamowania produktów i usług nielegalnych. Wszelkie treści promujące działania niezgodne z prawem, takie jak sprzedaż narkotyków czy nielegalnych substancji, są surowo zabronione.

Produkty dla dorosłych oraz treści o charakterze seksualnym również nie mogą być reklamowane na platformie Meta. Jednakże, istnieją pewne wyjątki dla edukacyjnych treści o charakterze seksualnym oraz dla produktów związanych z planowaniem rodziny i antykoncepcją.

Kolejnym ważnym obszarem, który podlega restrykcjom, są suplementy diety. Meta jest bardzo ostrożna w przypadku reklamowania suplementów, zwłaszcza jeśli reklama sugeruje konkretne korzyści zdrowotne, które nie są naukowo udowodnione.

Podobnie jak w Google Ads, na Facebooku zabroniona jest również reklama promująca nienawiść, przemoc lub dyskryminację. Treści, które propagują wrogość w oparciu o rasę, religię, płeć, niepełnosprawność czy orientację seksualną, są surowo zabronione. Podobnie, reklamy promujące przemoc czy zachęcające do szkodliwych działań nie są akceptowane.

Ważne jest również pamiętanie o restrykcjach dotyczących broni i amunicji. Reklama broni palnej, amunicji oraz materiałów wybuchowych jest surowo ograniczona i w wielu przypadkach niedozwolona.

Ograniczone możliwości targetowania reklam na Facebooku

Facebook wprowadził szereg ograniczeń dotyczących targetowania reklam, aby zapewnić ochronę swoim użytkownikom.

W centrum uwagi znalazły się kwestie dotyczące danych demograficznych. Chociaż Facebook pozwala na segmentację według wieku, lokalizacji czy zainteresowań, restrykcje zostały wprowadzone, jeśli chodzi o czynniki takie jak orientacja seksualna, przekonania religijne czy przynależność etniczna. Ponadto, na skutek krytyki i kontrowersji związanych z wykorzystaniem danych przez zewnętrzne firmy, Facebook zdecydował się na zaostrzenie polityki dotyczącej udostępniania danych do celów reklamowych.

Nie tylko kwestie prywatności były powodem do wprowadzenia ograniczeń. W przypadku reklam o tematyce politycznej czy społecznej, wymagane jest specjalne oznaczenie oraz przejrzystość co do źródła finansowania takiej reklamy, by uniknąć dezinformacji i manipulacji. Wprowadzenie tych zasad miało na celu ochronę najbardziej wrażliwych grup użytkowników.

Podsumowując, platforma Meta stawia wysokie wymagania przed reklamodawcami, dążąc do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla swoich użytkowników. Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej na Facebooku, ważne jest dokładne zapoznanie się z wytycznymi i zasadami platformy, aby uniknąć potencjalnych problemów i zapewnić skuteczność swoim reklamom.

Podsumowanie

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie reklama stała się wszechobecna, odpowiedzialność za przekaz, który dociera do odbiorcy, nigdy nie była ważniejsza. Ograniczenia w reklamowaniu pewnych produktów mają na celu ochronę konsumentów i zmniejszenie ilości treści, które promują przedmioty szkodliwe dla społeczeństwa.

Ważne jest, aby reklamodawcy i marki byli świadomi swojej roli i odpowiedzialności, jaką ponoszą. Ostatecznie, długoterminowy sukces w biznesie opiera się nie tylko na sprzedaży produktów, ale również na budowaniu zaufania i wiarygodności wśród konsumentów.

Źródła

Blog
 • 19 lutego 2024
  Czym jest WhatsApp Business i dlaczego warto przetestować to rozwiązanie?
  Ivan Prozorovschi
 • 5 lutego 2024
  Jakość reklamy w Google Ads – co to takiego?
  Gabriela Milewska
 • 30 października 2023
  Jak skutecznie zarządzać wykluczeniami w kampaniach reklamowych w Meta Ads?
  Olga Zboina
 • 16 października 2023
  Czym jest feed produktowy i jak go stworzyć?
  Martyna Cyboroń
 • 2 października 2023
  Kiedy mogę spodziewać się wyników kampanii reklamowej?
  Jakub Szymczuk
 • Świat bez ciasteczek – cookieless world nadchodzi. Opinie ekspertów
  Jan Raszyński
 • 4 września 2023
  Testy A/B – klucz do optymalizacji kampanii PPC
  Olga Zboina
 • 21 sierpnia 2023
  Analiza konkurencji SEM – jak ją przeprowadzić?
  Martyna Cyboroń
 • 7 sierpnia 2023
  Google Keyword Planner (Planer Słów Kluczowych Google) – jak z niego korzystać?
  Jakub Szymczuk
 • 24 lipca 2023
  ChatGPT: sprzymierzeniec czy wróg w kampaniach PPC?
  Jan Raszyński
 • 22 marca 2023
  API konwersji: jak działa i dlaczego poprawia efektywność działań marketingowych?
  Bartłomiej Giedyk
 • 9 marca 2023
  Przewodnik po kampaniach TikTok Ads
  Olga Zboina
 • 25 stycznia 2023
  Czy warto inwestować w Huawei Ads?
  Olga Zboina
 • 12 stycznia 2023
  Kampania Performance Max – poradnik
  Jakub Szymczuk
 • 28 września 2022
  Jak wypromować sklep internetowy?
  Adriana Koczoń
 • 14 września 2022
  Kampanie brandowe — dlaczego warto je robić?
  Olga Zboina
 • 3 sierpnia 2022
  Bing Ads – nisza, która może być szansą dla Twojego biznesu
  Jacek Wawryszczuk
 • 8 czerwca 2022
  Krótsza strona YouTube — YouTube Shorts wkracza do gry!
  Adriana Koczoń
 • 25 maja 2022
  Allegro Ads – poradnik z reklamy na Allegro
  Jacek Wawryszczuk
 • 23 lutego 2022
  Świat bez 3rd party cookies, czyli jak rzeczywistość post-cookies wpłynie na reklamodawców?
  Bartłomiej Giedyk
 • 26 stycznia 2022
  Inteligentne określanie stawek w Google Ads, czyli Smart Bidding
  Marketing Match
 • 10 listopada 2021
  Instagram Reels – wszystko, co trzeba wiedzieć o Insta Rolkach
  Bartłomiej Giedyk
 • 14 lipca 2021
  Targetowanie w Facebook Ads – przykazania dobrego targetowania – poradnik
  Jan Raszyński
 • 9 czerwca 2021
  Google Analytics 4 – zło czy złoto? – pierwsze wrażenia ekspertów o nowej odsłonie Google Analytics
  Jan Raszyński
 • 28 kwietnia 2021
  Jak skutecznie zacząć pracę z Facebook Attribution?
  Bartłomiej Giedyk
 • 2 marca 2021
  Czym jest Pinterest i jak go używać w marketingu?
  Jan Raszyński
 • 25 stycznia 2021
  iOS 14 kontra Facebook Ads – co zmieni się w Twoich reklamach?
  Jan Raszyński
 • 22 maja 2020
  Kampania Discovery Ads w Google (nowość)
  Marketing Match
 • 7 lutego 2020
  Rozszerzenia reklam w Google Ads
  Jacek Wawryszczuk
 • 13 listopada 2019
  Czym jest Google Ads?
  Jacek Wawryszczuk
 • 29 października 2019
  Jak stworzyć pierwszą kampanię w Google Ads? – Kampania promująca aplikacje
  Jacek Wawryszczuk
 • 28 października 2019
  Jak stworzyć pierwszą kampanię w Google Ads? – Kampania Wideo
  Jacek Wawryszczuk
 • 27 października 2019
  Jak stworzyć pierwszą kampanię w Google Ads? – Smart Shopping (Inteligentna kampania produktowa)
  Jacek Wawryszczuk
 • 26 października 2019
  Jak stworzyć pierwszą kampanię w Google Ads? – Kampania produktowa PLA (Product Listing Ads)
  Jacek Wawryszczuk
 • 25 października 2019
  Jak stworzyć pierwszą kampanię w Google Ads? – Kampania Gmail
  Jacek Wawryszczuk
 • 24 października 2019
  Jak stworzyć pierwszą kampanię w Google Ads? – Sieć reklamowa GDN (Google Display Network) – Kampania standardowa
  Jacek Wawryszczuk
 • 23 października 2019
  Jak stworzyć pierwszą kampanię w Google Ads? – Sieć wyszukiwania
  Jacek Wawryszczuk
 • 22 października 2019
  Jak stworzyć pierwszą kampanię w Google Ads? – Kampania SMART
  Jacek Wawryszczuk
 • 25 września 2019
  Ocena sprzedawcy – nowy sposób na zwiększenie efektywności kampanii Google Ads?
  Marketing Match
 • 9 września 2019
  9 sposobów na obniżenie kosztów w Google Ads
  Jacek Wawryszczuk
 • 3 września 2019
  Gallery Ads – Nowy format reklam w Google
  Marketing Match