Marketing Match Sp. z o.o.ul. Rakowiecka 41/13
02-521 Warszawa

[email protected]
+48 222 997 663
Dane rejestrowe
  • NIP: 5213709802
  • REGON: 362764040
  • KRS: 0000581329
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 PLN, opłacony w całości. KRS: 0000581329, NIP: 521-370-98-02, REGON: 362764040

Zainteresowała Cię nasza oferta?